top of page

Haiti 2021 Earthquake

7.2 magnitude

Nou bezwen èd ou anpil anpil...

Nan granm leve maten blok 8hr kite 14 Aout la, Haiti anko frape pa yon trambleman de terre ki specifikman ravage zon sid la ak yon 7.2 magnitid. L’Azile se youn nan zon ki seveman afekte pa seism la. Environ 95% kay kraze, plus pase 50 moun deja denonse pedi la vi yo. Tout moun lage nan savann tankou zannimo ki san met. Pa gen leta ki di yon mo. Nou tande nan nouvel gen aid ki rive jwenn lot zon yo tankou Jeremi ak Aux-Cayes, men pa janm rive L’azile. Bagay yo kontinye ap degenere et vin pi difisil ak cyclon ki rive sou moun yo ki nan la ri  a, pa menm yon tant sou tet yo, ap mouye anba la pli ak gro van kap sakage yo.

 

M pa kwe nou bezwen di plis poun we et santi nan ki eta pep la ap soufri e bezwen aid nou plis  pase tout lot moman. Nan nom ADA ak mamb li yo m mande nou tout moun L’azile yo e lot moun patou tanpri ede nou longe main ba yo. An nou pote kole e mete tet nou ansanm pou nou pote soutyen ba yo. Nou, ADA deja essaye fe yon pa, nou voye $50 mil dola ht pou komanse soulage ak san kapab tankou: dlo, pain, spageti, pat, savon, sik, bonbon lwil, e papye twalet pou anviron 500 moun, men nou konnen sa pa ko anyen devan necessite ki genyen. Tanpri, tanpri map mande nou an nou mete tout diferans de kote, an nou mete men nou ansanm pou pote kole bay aid ke nou kapab. M konte sou nou, tanpri ede yo soti e soulage yo nan moman doule sa….

Nou vle lanse yon challenge pou chak moun L’Azile enkli tout mamb ADA yo. An nou essaye bay saw genyen e sensibilize chak moun kote w, zanmi e fanmi fel rive $1000 pou voye ede moun L’Azile yo. Nou met fem konfyans ed ou a ap rive jwenn e sipote pou koz ou bay li a. Moun yo bezwen tout bagay: Dlo, mange, tent, materyel medical, support moral etc….nou konnen li pa fasil pou voye materyel pou rive jwenn yo rapid nan L’Azile, men si gen yon moun ki gen mwayen ou gen kontak pou fe sa, tanpri pa ezite fen konnen.

Tanpri patage l ak tout zanmi et fanmi, fe message la pase, konsa na rive fe main nou pi long pou rive jwenn moun L’azile yo ki ap soufri e nan anpil bezwen.

 

Mesi,

ADA direktyon

Please quickly donate an amount of your choosing. Our cause is dire.

bottom of page